Jämförelsematris

Läs Pentax PEF format
Konvertera till JPG, JPEG 2000 (JP2, J2K), GIF, PNG, TIFF, BMP, PPM, PDF
Konvertering flera åt gången
Batch PEF processing (ljusstyrka, vitbalans, denoising)
Förhandsgranska kvalitet och slutlig filstorlekar
Anpassa storlek till olika skärmar, webbpublicering, iPod, PSP
Automatiskt byta namn till meningsfulla namn med hjälp av metadata *
Automatiskt sortera i meningsfulla undermappar med hjälp av metadata *
Effekter (konvertera Black & White, Sepia, Histogram utjämning, Blur, Sharpen, Median filtrering, Lägg Vattenmärket för upphovsrättsligt skydd)
Optimerad för multi-core processorer

Ladda ner Contenta PEF Converter för Windows Ladda ner Contenta PEF Converter för Mac Os X


Third-party software

Contenta PEF Converter is powered by this powerful third-party software:

dcraw dcraw.zip dcraw-src.zip
exiftool exiftool.zip Image-ExifTool-7.42.tar.gz